Stacks Image 3
Jarenlange ervaring met politieke besturen hebben me geleerd, dat de ontwikkeling van nieuwe Colleges van B&W een hele uitdaging is. Vandaar het thema van dit programma, dat ik graag aanbied aan nieuwe Colleges van B&W:

‘De reis van de Samenwerking’


Bij een nieuwe samenstelling van een College moet je in bijzondere verhoudingen met elkaar aan de slag, waarbij je het politieke spel los moet kunnen laten, collegialiteit hoog in het vaandel zou moeten staan en je elkaar ook wat mag gunnen. Wat komt er allemaal op je af? Voor ervaren wethouders is dat gesneden koek, die hebben een ‘voorsprong’. Nieuwe mensen zullen daarin moeten worden meegenomen. Je hebt de plicht elkaar te helpen. Je hebt niets aan een team waar de een ‘n 8 scoort en de ander ‘n 3.

Bij mijn opdrachten voor politieke besturen hanteer ik het volgende krachtenveldmodel:
Stacks Image 6
Managing Up: De raad, fracties en het Presidium zijnde partijen namens wie je opereert. De verhoudingen met hen zijn a priori vol belangentegenstellingen. Met name de relatie tussen wethouder en fractie is van belang voor het succes’.

Managing Down: De verhouding met de ambtelijke organisatie vraagt om helderheid in je doelen, leiderschapskwaliteiten en het vermogen om het beste uit je mensen te halen. Ook het aansturen van uitvoeringsorganisaties (op afstand) is een kunst.

Managing Aside Intern: Hoe sterk ben je als Collegeteam? Wat investeer je zelf in een sterk team? Wat haal- en breng je? In hoeverre blijf je autonoom in het duale stelsel?
Hoe is je relatie met- en control op gemeenschappelijke regelingen, waar de Raad vaak, vanuit zijn rol, kritisch op is?

Managing Aside Extern: Hoe onderhouden we onze externe relaties? Hoe positioneren we ons als Collegeteam? Hoe brengen we de Raad in stelling om zijn rol goed te vervullen? Wat gunnen we elkaar? Hoe zorgen we voor onze pr en laten we de burgers en bedrijfsleven trots zijn op onze gemeente?

Het programma is altijd maatwerk en wordt samen met de opdrachtgever geformuleerd tijdens een oriënterend gesprek.
Aangeboden programmaonderdelen

  1. Een oriënterend gesprek met de Burgemeester, Gemeentesecretaris | Algemeen Directeur en portefeuillehouder P&O
  2. Individuele kennismaking met de Collegeleden: afstemmen van doelstellingen en verwachtingen
  3. Optioneel: Persoonlijke terugkoppeling van een Insights Discoveryprofiel
  4. Startconferentie van 1,5 dag
  5. Na 3 maanden een dag voor evaluatie, bespreking actuele vraagstukken en bijsturing
  6. Onbeperkte persoonlijke consultatie (mail, Skype, telefoon)
  7. Ter inspiratie krijgt iedereen het boek ‘Jij bent geen man, jij hebt geen baard: De Reis van de Verandering’ met interviews over leiderschap.

De brochure bevat meer info waaronder 'Onderwerpen van de startconferentie'.