TEAMONTWIKKELING & -COACHIING

  • Formatie van top management teams m.b.v. Insights Discoveryprofielen
  • Zorgen voor betere afstemming en verbinding in teams
  • Interventies bij slechte onderlinge aansluiting of conflicten in teams
  • Revitaliseren van teams bij een echte turn-around
  • Uitvoeren van een ‘ vlootschouw’ van het management, afgestemd op de organisatiedoelen
  • Creëren van samenhang en verbinding in multi-culturele teams in multinationale bedrijven